Bữa ăn gia đình

Bữa ăn gia đình

Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh Thư

Lớp: 8/6

Trường: THCS Trần Quốc Toản

Quận 2

Giải: Nhì

Năm thi: 2019