Sắc màu Đông Hồ

Sắc màu Đông Hồ

Họ tên: Nguyễn Phan Huỳnh Mai

Lớp: 8/2

Trường: THCS Lê Quý Đôn

Quận 3

Giải: Nhì

Năm thi: 2019