Hái bắp quê em

Hái bắp quê em

Họ tên: Nguyễn Tuyết Nhi

Lớp: 9A2

Trường: THCS Tăng Bạt Hổ A

Quận 4

Giải: Nhì

Năm thi: 2019