Phơi bánh tráng

Phơi bánh tráng

Họ tên: Huỳnh Thụy Kim Ngọc

Lớp: 9/4

Trường: THCS Hưng Long

Huyện Bình Chánh

Giải: Nhì

Năm thi: 2019