Xưởng thủ công mỹ nghệ

Xưởng thủ công mỹ nghệ

Họ tên: Đặng Nguyễn Vân Anh

Lớp: 8A3

Trường: THCS Nguyễn Chí Thanh

Quận 12

Giải: Nhì

Năm thi: 2019