Em học hát sẩm

Em học hát sẩm

Họ tên: Ngụy Giang Thúy Dinh

Lớp: 9/2

Trường: Hermann Gmeiner

Quận Gò Vấp

Giải: Nhì

Năm thi: 2019