Thu hoạch bầu

Thu hoạch bầu

Họ tên: Huỳnh Nguyễn Hoài Thu

Lớp: 6/2

Trường: Hermann Gmeiner

Quận Gò Vấp

Giải: Nhì

Năm thi: 2019