Giải nhất Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
Giải nhì Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
Giải ba Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
Giải nhất nhóm B năm 2011
Giải nhì nhóm B năm 2011
Giải ba nhóm B năm 2011