Giải nhất Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
Giải nhì Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
Giải ba Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
Giải nhất nhóm C năm 2011
Giải nhì nhóm C năm 2011
Giải ba nhóm C năm 2011