Giải nhất nhóm Chuyên biệt năm 2011
Giải nhì nhóm Chuyên biệt năm 2011
Giải ba nhóm Chuyên biệt năm 2011