Giải nhất nhóm Hy Vọng Quận 6 năm 2011
Giải nhì nhóm Hy Vọng Quận 6 năm 2011
Giải ba nhóm Hy Vọng Quận 6 năm 2011