Giải nhất Tranh máy tính nhóm B năm 2014
Giải nhì Tranh máy tính nhóm B năm 2014
Giải ba Tranh máy tính nhóm B năm 2014
Giải ba Tranh Máy tính nhóm B năm 2011
Giải nhì Tranh Máy tính nhóm B năm 2011
Giải nhất Tranh Máy tính nhóm B năm 2011