Giải nhất nhóm B năm 2014
Giải nhì nhóm B năm 2014
Giải ba nhóm B năm 2014
Giải ba nhóm B năm 2012
Giải nhì nhóm B năm 2012
Giải nhất nhóm B năm 2012
Giải ba nhóm B năm 2010
Giải nhì nhóm B năm 2010
Giải nhất nhóm B năm 2010
Giải nhất nhóm B năm 2011
Giải nhì nhóm B năm 2011
Giải ba nhóm B năm 2011