Giải ba nhóm Chuyên biệt năm 2011
Giải nhì nhóm Chuyên biệt năm 2011
Giải nhất nhóm Chuyên biệt năm 2011
Giải ba nhóm CB năm 2010
Giải nhì nhóm CB năm 2010
Giải nhất nhóm CB năm 2010