Giải nhất Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
Giải nhì Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
Giải ba Tranh Áo dài nhóm A năm 2014
Giải nhất Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
Giải nhì Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
Giải ba Tranh Áo dài nhóm B năm 2014
Giải nhất Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
Giải nhì Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
Giải ba Tranh Áo dài nhóm C năm 2014
Giải ba nhóm A năm 2011
Giải nhất nhóm Chuyên biệt năm 2011