Giải nhất Tranh Tập thể nhóm A năm 2014
Giải nhì Tranh Tập thể nhóm A năm 2014
Giải ba Tranh Tập thể nhóm A năm 2014
Giải nhất Tranh Tập thể nhóm B năm 2014
Giải nhì Tranh Tập thể nhóm B năm 2014
Giải ba Tranh Tập thể nhóm B năm 2014
Giải nhất Tranh Tập thể nhóm C năm 2014
Giải nhì Tranh Tập thể nhóm C năm 2014