Giải nhất Tranh Gốm nhóm B năm 2014
Giải nhì Tranh Gốm nhóm B năm 2014
Giải ba Tranh Gốm nhóm B năm 2014