Giải nhất Tranh Gốm nhóm C năm 2014
Giải nhì Tranh Gốm nhóm C năm 2014
Giải ba Tranh Gốm nhóm C năm 2014
Giải nhì Tranh Máy tính nhóm C năm 2011