Giải nhất Tranh Tập thể nhóm C năm 2014
Giải nhì Tranh Tập thể nhóm C năm 2014