Giải nhất Tranh Gốm nhóm B năm 2014
Giải nhì Tranh Gốm nhóm B năm 2014
Giải nhất Tranh Gốm nhóm C năm 2014
Giải nhì Tranh Gốm nhóm C năm 2014
Giải ba Tranh Gốm nhóm C năm 2014
Giải ba năm 2010
Giải nhì năm 2010
Giải nhất năm 2010
Giải nhì Tranh Máy tính nhóm C năm 2011