Giải nhất Tranh máy tính nhóm C năm 2014
Giải nhì Tranh máy tính nhóm C năm 2014