Tết trung thu

Tết trung thu

Họ tên: Ngô Quang Trung Thành

Lớp: 7A2

Trường: THCS Lê Văn Hưu

Huyện Nhà Bè

Giải: Nhì

Năm thi: 2019