Phong tục uống rượu cần Tây Nguyên

Phong tục uống rượu cần Tây Nguyên

Họ tên: Nguyễn Trần Thiên Nhi

Lớp: 8/2

Trường: THCS Lê Anh Xuân

Quận Tân Phú

Giải: Nhì

Năm thi: 2019