Chúng em thi bóng chuyền

Chúng em thi bóng chuyền

Họ tên: Huỳnh Ngọc Thy

Lớp: 6/8

Trường: THCS Tam Bình

Quận Thủ Đức

Giải: Nhì

Năm thi: 2019