Đi cà kheo

Đi cà kheo

Họ tên: Hồ Tường Vy

Lớp: 9/1

Trường: THCS Lê Quý Đôn

Quận 3

Giải: Nhất

Năm thi: 2019