Hải quân giúp dân gặt lúa

Hải quân giúp dân gặt lúa

Họ tên:

- Nguyễn Quang Đăng - Lớp: Lá 1

- Hà Lê Phương Vy - Lớp:

- Đặng Nguyễn Ngọc Châu - Lớp:

Trường: Mầm non Sao Mai 13

Quận 4

Giải: Nhì

Năm thi: 2019