Vườn dừa quê em

Vườn dừa quê em

Họ tên:

- Trần Phương Linh - Lớp: Lá 1

- Đoàn Trần Minh Khôi - Lớp:

- Võ Đoàn Gia Bảo - Lớp:

Trường: Mầm non 25B

Quận Bình Thạnh

Giải: Nhì

Năm thi: 2019