Khám phá đại dương

Khám phá đại dương

Họ tên:

- Nguyễn Tuệ Nhi - Lớp:

- Huỳnh Võ Quốc Trung - Lớp:

- Trần Đức Khiêm - Lớp:

Trường: MN 6

Quận 3

Giải: Ba

Năm thi: 2019