Vớt rác

Vớt rác

Họ tên:

- Huỳnh Ngọc Kim Anh - Lớp: Lá 4

- Nguyễn Chí Phong - Lớp:

- Trần Thế Bảo - Lớp:

Trường: Mầm non Hướng Dương

Quận Bình Chánh

Giải: Ba

Năm thi: 2019