Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Họ tên:

- Nguyễn Phan Thảo My - Lớp: 4/1

- Lê Trúc Linh - Lớp:

- Nguyễn Hồng Yến Linh - Lớp:

Trường: Tiểu học Nguyễn Khuyến

Quận 12

Giải: Nhì

Năm thi: 2019