Liên hoan thiếu nhi thế giới

Liên hoan thiếu nhi thế giới

Họ tên: Nguyễn Thị Thảo Nhi

Lớp: 9

Trường: Trung tâm Nuôi dạy Trẻ Khuyết tật

Tỉnh Đồng Nai

Giải: Nhất

Năm thi: 2019