Minu nhà em

Minu nhà em

Họ tên: Trương Thị Kiều My

Lớp: 3

Trường: Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật

Tỉnh Bến Tre

Giải: Nhì

Năm thi: 2019