Ao sen quê em

Ao sen quê em

Họ tên: Dương Hoàng Thiện

Lớp: 1B

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Huyện Cần Giờ

Giải: Nhì

Năm thi: 2019