Bình minh trên Biển Đông

Bình minh trên Biển Đông

Họ tên: Trần Thanh Tùng

Lớp:

Trường: Chuyên biệt Cần Thạnh

Huyện Cần Giờ

Giải: Nhì

Năm thi: 2019