Về quê

Về quê

Họ tên: Lê Thanh Phong

Lớp:

Trường: Hy Vọng

Quận 6

Giải: Ba

Năm thi: 2019