Atlanding

Hướng dẫn post tin tức


Hướng dẫn post tin tức

Bước 1: Đăng nhập, vào trang quản trị

Bước 2:

 • Chọn mục xuất bản (Publishing)
 • Bài viết mới

Màn hình sẽ hiện như sau

Bước 3: Post tin tức (điền vào các mục có dấu X)

 • Điền tiêu đề tin tức
 • Chọn thể loại của tin tức
 • Copy nội dung vào mục nội dung định dạng

 • Điền từ khóa cho tin tức vào mục tag
 • Past đường link hình ảnh vào mục URL của hình ảnh
 • Đăng bài

 

 


  Average:
 • Lần đọc
  (1131)
 • (0)
 • Permalink
Trước đó:Hướng dẫn các chức năng cơ bản

Ý kiến (0)

 • rss
 • atom

Không có không có nhận xét được tìm thấy trong bài viết này.