Atlanding

Từ khóa : Post tin tức

Hướng dẫn post tin tức

Hướng dẫn post tin tứcBước 1: Đăng nhập, vào trang quản trịBước 2:Chọn mục xuất bản (Publishing)Bài viết mớiMàn hình sẽ hiện như sauBước 3: Post tin tức (điền vào các mục có dấu X)Điền tiêu đề tin tứcChọn thể loại của tin tứcCopy nội dung vào mục nội dung...

  • 10/08/2012 10:22:34 CH
  • Votes (0)
  • Lần đọc
    (1130)
  • Ý kiến
    (0)