Nét Vẽ Xanh

Nạn nhân Chất độc Màu Da cam


  • Thuộc mục:
  • Tho
 • 0


PREVENTING MY SISTER FROM TOXIC CHEMICAL
by Nguyen Hoang An, age 5

PREVENTING MY SISTER
FROM TOXIC CHEMICAL

She leans over the body of her sister
who leans over an even smaller sister,
as flames falls from the plane above them,
pooling on the hunched back of the artist.
In the simplest line her spine
arches in shelter, her shoulders bowing
over the young in the oldest gesture.
In the way she curves
her arm around them, her hand petalled
like a flower, in the way she gives
the girls no mouths, so we cannot
hear them scream, in the way she spares us
the look in their eyes, closing them
with a single stroke,
and in the smear of fire she spares us
the stench that eats through muscle and bone.
She takes it on herself, the way saints do,
the way an angel might spread its wings
over a burning city or a gray dove
over her hatchlings or the unholy pilot
of the plane with its starred wings
and cockpit shooting straight up toward heaven
might throw his own body over his brother.

—Ellen Bass
NẠN NHÂN
CHẤT ĐỘC MÀU DA CAM

Chị tựa cơ thể em
Em dựa lên bé Út,
Khi máy bay rãi lửa
Chôn vùi trăm nghệ nhâhĩ.
Trong vòng đời giản đơn,
Sống lựng chị cong tròn
Đôi vai co rút lại
Thân trẻ trong thể già.
Cách chị uốn cuộn mình
Cánh tay ôm trọn thân
Bàn tay cong qụeo lại
Với em không có miệng
Không nghe em thét gào
Trong ánh nhìn thứ tha
Khi gần em ve vuốt
Tha tội lửa thiêu cháy
Mùi cơ, xương thối rửa
Em gánh chịu trên mình
Như cách vị thánh làm,
Như thiên thần sải cánh
Trên thành phố tro tàn
Hay bồ câu ám khói
Cam chịu trùm chim non
Hay phi công xấu xa
Trong máy bay bắn phá
Nhắm thẳng hướng trời xa
Giết chính người thân mình

—Ellen Bass


Tống Khánh Linh dịch

 


  Average:5
 • Lần đọc
  (1410)
 • (0)
 • Permalink
Trước đó:Nếp Ngược
Tiếp theo:Lẩn quẩn

Ý kiến (0)

 • rss
 • atom

Không có không có nhận xét được tìm thấy trong bài viết này.