Nét Vẽ Xanh

Vòng Chung khảo cấp Thành phố - Nét Vẽ Xanh lần thứ XXI, năm học 2017-2018


  • Thuộc mục:
  • Thông báo cuộc thi
 • 0

BTC đăng thông báo số 1 về việc tổ chức vòng chung khảo cấp thành phố Hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ XXI, năm học 2017-2018.

Thông báo số 1 đính kèm.

Danh sách đính kèm.

Link trang page Facebook chính thức của Nét Vẽ Xanh.

Trân trọng.

 


  Average:
 • Lần đọc
  (2611)
 • (0)
 • Permalink
Trước đó:DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI HỘI THI NÉT VẼ XANH LẦN THỨ XX NĂM 2017
Tiếp theo:Mã số báo danh Vòng chung khảo cấp thành phố Hội thi Nét Vẽ Xanh 2018

Ý kiến (0)

 • rss
 • atom

Không có không có nhận xét được tìm thấy trong bài viết này.