Nét Vẽ Xanh

Nét Vẽ Xanh - Nơi ươm mầm tài năng hội họa

Video được quay bởi Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 18/05/2015 8:22:37 SA
 • Votes (1)
 • Lần đọc
  (1515)
 • Ý kiến
  (0)

Nét Vẽ Xanh lần thứ XVIII - 2015

Hình ảnh Nét Vẽ Xanh lần thứ XVIII - 2015

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 15/05/2015 2:45:38 CH
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1605)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p12)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p12)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 11:13:58 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1401)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p11)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p11)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 11:11:14 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1322)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p10)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p10)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 11:10:17 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1351)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p9)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p9)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 11:09:27 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1280)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p8)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p8)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 11:08:28 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1295)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p7)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p7)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 9:00:51 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1246)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p6)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p6)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 8:58:23 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1241)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p5)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p5)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 8:57:11 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1275)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p4)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p4)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 8:56:21 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1193)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p3)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p3)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 8:55:37 SA
 • Votes (1)
 • Lần đọc
  (1250)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p2)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p2)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 8:54:45 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1193)
 • Ý kiến
  (0)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p1)

Lễ tổng kết Hội Thi nvx lần thứ 15 năm 2012 (p1)

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 23/08/2012 8:53:42 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1203)
 • Ý kiến
  (0)

Nét vẽ xanh tuổi 15 phần 2

Nét vẽ xanh tuổi 15 phần 2

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 21/08/2012 2:16:17 CH
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1221)
 • Ý kiến
  (0)

Nét vẽ xanh tuổi 15 phần 1

Nét vẽ xanh tuổi 15 phần 1

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 21/08/2012 1:01:35 CH
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1227)
 • Ý kiến
  (0)

Tổng kết nvx 2009 - Phần 2

Tổng kết nvx 2009 - Phần 2

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 18/05/2012 11:37:55 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1324)
 • Ý kiến
  (0)

Tổng kết nvx 2009 - Phần 1

Tổng kết nvx 2009 - Phần 1

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 18/05/2012 11:36:27 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1281)
 • Ý kiến
  (0)

Thi Chung khảo và Tổng kết nvx 2011 - Phần 6

Thi Chung khảo và Tổng kết nvx 2011 - Phần 6

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 18/05/2012 11:30:45 SA
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1281)
 • Ý kiến
  (0)

Thi Chung khảo và Tổng kết nvx 2011 - Phần 9

Thi Chung khảo và Tổng kết nvx 2011 - Phần 9

  • Thuộc mục:
  • Video
 • 17/05/2012 3:44:36 CH
 • Votes (0)
 • Lần đọc
  (1265)
 • Ý kiến
  (0)