Mẹ và bống

Mẹ và bống

Họ tên: Nguyễn Tăng Bảo Châu

Lớp: Lá 2

Trường: Mầm non Rạng Đông 11A

Quận 6

Giải: Nhất

Năm thi: 2019