Thông Báo

Hiển thị
Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXIII năm học 2019 - 2020

Kế hoạch phối hợp tổ chức hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXIII năm học 2019 - 2020

Thực hiện Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2020; Chương trình phối hợp công tác trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016 -2020 gi...