Danh sách dự thi vòng chung khảo 2 - cấp thành phố (có điều chỉnh thông tin và bổ sung)

BTC Hội thi Nét Vẽ Xanh cập nhật thông tin của các thí sinh dự thi Vòng chung khảo cấp thành phố Hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ XXIII, năm học 2019-2020.

Xem danh sách tại đây.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị