Thu hoạch chuối

Thu hoạch chuối

Họ tên: Lê Lâm Thụy

Lớp: 6/1

Trường: THCS Rạng Đông

Quận Bình Thạnh

Giải: Nhất

Năm thi: 2019