Bé đi cáp treo

Bé đi cáp treo

Họ tên:

- Huỳnh Lê Phương Vy - Lớp: Lá 2

- Hồ Thiều Hoài Anh - Lớp: Lá 2

- Nguyễn Huy - Lớp: Lá 1

Trường: Mầm non Ánh Hồng

Quận Bình Tân

Giải: Nhất

Năm thi: 2019