Mẹ địu bé lên nương

Mẹ địu bé lên nương

Họ tên:

- Đoàn Trung Kiên - Lớp:

- Ngô Thanh Vy - Lớp:

- Trần Lê Minh Thơ - Lớp:

Trường: Mầm non 10

Quận 4

Giải: Khuyến khích

Năm thi: 2019