Việt Nam vô địch

Việt Nam vô địch

Họ tên:

- Dương Ngọc Bảo Long - Lớp:

- Hồ Phương Minh - Lớp:

- Đặng Tú Anh - Lớp:

Trường: Tiểu học Nguyễn Thái Sơn

Quận 3

Giải: Nhất

Năm thi: 2019