Thu hoạch thanh long

Thu hoạch thanh long

Họ tên:

- Phạm Thị Ngọc Diễm - Lớp: 43223

- Nguyễn Thanh Trúc - Lớp:

- Lâm Tít Hiền - Lớp:

Trường: Tiểu học Phạm Văn Chí

Quận 6

Giải: Nhất

Năm thi: 2019