Chú bộ đội

Chú bộ đội

Họ tên: Phạm Quốc Nhân

Lớp: 1B3

Trường: Chuyên biệt Bình Minh

Quận Tân Phú

Giải: Nhất

Năm thi: 2019