Mùa thu hoạch

Mùa thu hoạch

Họ tên: Trương Thị Ngọc Nhung

Lớp: 4 KT

Trường: Nuôi dạy Trẻ em Khuyết tật

Tỉnh Bến Tre

Giải: Nhì

Năm thi: 2019